1. Juridische informatie

Deze website https://www.luxury-denim.com wordt uitgegeven door het bedrijf CMA JC UOMO SL, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Malaga onder nummer B93527703, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 23 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella, vertegenwoordigd door haar manager, de heer Christophe Todeschini.

Telefoon: 0034 951 560 689

E-mail: Gastheer: Intercommunity

BTW-nummer : B93527703

Site publicatie regisseur:

Marc Antoine Todeschini

2. Intellectuele eigendom

This Site wordt beschermd door de Europese wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Deze Site, evenals alle elementen die daar worden weergegeven (merken, illustraties, afbeeldingen, logo's, enz.), ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van luxury-denim.com. Elke reproductie, distributie, wijziging of gebruik van deze site of de daarin weergegeven elementen (merken, illustraties, afbeeldingen, logo's, enz.), geheel of gedeeltelijk, om welke reden en op welk medium dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en luxe-denim .com voorafgaande toestemming is ten strengste verboden. Hypertextlinks naar de Site zijn echter toegestaan ​​zonder een specifiek verzoek.

3. Persoonlijke gegevens

The collection van persoonlijke nominatieve gegevens over de klant door CMA JC UOMO SL, het gebruik ervan voor de verwerking van bestellingen en het creëren van klantenbestanden, en de verspreiding ervan aan derden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bestellingen zijn onderworpen aan de toestemming van de klant.

Wanneer de Klant maakt een account aan op de Site, CMA JC UOMO SL verzamelt de persoonlijke informatie die de Klant ermee instemt hem te communiceren, namelijk in het bijzonder zijn beleefdheid, zijn naam, zijn voornaam, zijn e-mailadres, zijn geboortedatum en de wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn account. Er wordt gespecificeerd dat deze informatie die als verplicht is aangegeven in het formulier voor het aanmaken van een account, essentieel is voor de verwerking en levering van bestellingen.

Elke fout om te reageren of een reactie die door CMA JC UOMO SL abnormaal wordt geacht, zal waarschijnlijk leiden tot de weigering van CMA JC UOMO SL om rekening te houden met het verzoek van de Klant om een ​​account aan te maken. In overeenstemming met de wet "Informatica en vrijheden" van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, evenals de vereenvoudigde norm nr. 48 (Beraadslaging nr. 2012-209 van 21 juni , 2012, het creëren van '' een vereenvoudigde standaard betreffende de automatische verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects), de verwerking van persoonsgegevens, die CMA JC UOMO SL bewaart met als enig doel een redelijk beheer van bestellingen en commerciële relaties, is het onderwerp van een aangifte bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNIL-aangiftenummer:?).

Deze gegevens de verwerking voldoet aan de bepalingen van de vereenvoudigde norm nr. 48 en de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd. In overeenstemming met vereenvoudigde norm nr. 48 betreffende de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot het beheer van klanten- en prospectbestanden, bewaart CMA JC UOMO SL persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf hun verzameling, hetzij van het laatste contact van de gebruiker of ten slotte vanaf het einde van de commerciële relatie.

Gegevens gerelateerd bankkaarten van klanten kunnen worden bewaard tot hun vervaldatum, onder voorbehoud van de instemming van de klanten door CMA JC UOMO SL door middel van een selectievakje. Anders worden de gegevens met betrekking tot de bankkaarten verwijderd zodra de daadwerkelijke betaling van de transactie is uitgevoerd, tenzij CMA JC UOMO SL ze wenst te bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van een mogelijk geschil met de transactie gedurende de periode die is voorzien in artikel L.133-24 van het monetaire en financiële wetboek, namelijk uiterlijk binnen dertien maanden na de datum van afschrijving.

De klant verbindt zich ertoe de hem betreffende persoonsgegevens indien nodig bij te werken. Log hiervoor in op uw account met uw e-mailadres en wachtwoord. De Klant verbindt zich ertoe dat zijn persoonsgegevens juist, volledig en ondubbelzinnig zijn.

In overeenstemming met de wet nr. 78 - 17 januari 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, verbindt CMA JC UOMO SL zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen, met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van persoonlijke gegevens van haar klanten en, in het bijzonder, om te voorkomen dat hun persoonlijke gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

De klant heeft te allen tijde het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij CMA JC UOMO SL op het volgende adres: - 23 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella Malaga of per e-mail aan: [email protected].

The Client heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële, door CM JC UOMO SL of haar zakenpartners, door hun verzoek per e-mail te sturen naar [email protected].

4. Cookies

4.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en bij uw volgende bezoeken wordt hersteld. CMA JC UOMO SL gebruikt deze navigatiecookies om uw bezoek gemakkelijker en aangenamer te maken.

Cookies record informatie met betrekking tot de navigatie op de site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die tijdens volgende bezoeken kunnen worden gelezen om de ergonomie van het bezoek te vergemakkelijken of de pagina's van de bezochte site aan te passen aan de " profiel" van de Klant.

De plank levensduur van deze informatie op de computer is 13 maanden. Met behulp van uw browser kunt u cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Te raadplegen de instructies met betrekking tot het beheer en het verwijderen van cookies, verwijzen wij u naar de help-sectie van uw browser. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u cookies deactiveren of vragen om een ​​melding te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u niet langer van alle functionaliteiten kunt profiteren.

4.2. CMA JC UOMO SL gebruikt ook cookies van derden om statistieken in geaggregeerde vorm te verzamelen in analytische tools zoals Google Analytics. Deze cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn (sessiecookies). Permanente cookies worden voor een periode van maximaal dertien (13) maanden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen.